STORNO PODMÍNKY

1/ Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 30 dní před datem nástupu bez stornopoplatků, a to písemně, emailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky :

29 - 15 dnů před příjezdem 25 % z celkové uhrazené zálohy za ubytování

14 - 7 dnů před příjezdem 50 % z celkové uhrazené zálohy za ubytování

6 - 2 dny před příjezdem 80 % z celkové uhrazené zálohy za ubytování

1 den před příjezdem 100% z celkové uhrazené zálohy za ubytování

2/ V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace, vážné onemocnění, živelná pohroma), se poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli, nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Ubytovatel je povinen písemně potvrdit přijetí písemného storna.

3/ V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta, nevniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a jsou platné a účinné od 1.10. 2013.

Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky, tj. dopis, email, fax.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany hosta pouze písemně, tj. dopis, email, fax.

U slevových poukazů  (voucherů) získaných prostřednictvím slevových portálů, je možné zrušení v případě neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace, vážné onemocnění, živelná pohroma, vyhlášení pandemie ) V takových případech je host povinen písemně skutečnost doložit, např. kopie neschopenky . Po dohodě s ubytovatelem je možné   pobyt přeložit na jiný termín, což musí být učiněno písemnou formou.